عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی و آسیب به محیط زیست

تعداد نمایش 78 انواع پسماند   پسماندها به پنج دسته، عادی (زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی)، پزشکی، ویژه (پسماندهایی که خطراتی از قبیل انفجار داشته و یا سمی هستند)، کشاورزی و صنعتی تقسیم می‌شود. حمل این مواد به بهرتین و ارزان ترین قیمت در تهران با مصالح ساختمانی باران را میتوانید با تجربه کنید. یک …

عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی و آسیب به محیط زیست ادامه »