مراحل بازیافت زباله های ساختمانی

تفکیک زباله نخستین مرحله

در گام اول تفکیک زباله به خشک و تر از مراحل ضروری و مهم است که در ابتدای امر و از محل تولید ان حاصل میشود.

میتوان از اهمیت همین گام اول میتوان به تفکیک ناپذیری و مشکل برخوردن فرایند بازیافت اشاره داشت، پس این مرحله دارای اهمیت بالایی است.

 

 

 

تفکیک زباله ها در مراکز

 

در گام بالاتر و در مراکز تفکیک زباله وارد فرایند پیچیده و صنعتی تری میشویم.

در این قسمت زباله ها بنا به کاربردشان تفکیک میشوند، برای مثال شیشه ها از فزات جدا میشوند و یا پسماند های الامینیومی از غیر الامینیومی بنا به کاربردشان تفکیک میشوند.

 

شستشو و پالودن زباله از آلودگی های همراه آن

 

بعد از تفکیک و جدا سازی زباله ها حال به مرحله شستن و رفع آلودگی ها و کاهش ناخالصی های ممکن تا حد امکان میرسیم.

در این مرحله میبایست زباله ها شستشو شوند و با توجه ابزار و مکنایزه بودن کارخانه درجه ناخلصی آن ها گرفته شود و اماده تغییر شکل شوند

تبدیل زباله ها به مواد سازنده آن ها

 

تغییر شکل زباله های بازیافتی با توجه به مواد سازنده آن ها امکان پذیر است.

فلزات ضایعاتی با انجام عمل ذوب بر آن ها به شک اولیه خود باز خواند گشت.

در این قسمت درست تفکیک شدن زباله ها که در مراحل قبل ذکر شو بسیار حائذ اهمیت است.

آن موادی که خوب تفکیک نشده اند دارای ناخالصی بیشتر و در نتیجه با کیفیک پایین تری به حالت اول خود باز خواند گشت.