شماره تماس نخاله بر خاور در تهران

شماره تماس نخاله بر خاور در تهران

شماره تماس نخاله بر خاور در تهران

شماره تماس نخاله بر خاور در تهران به منظور حمل نخاله در تهران

حمل نخاله ساختمانی در سراسر تهران

منظور از حمل و جمع آوری نخاله ساختمانی، جمع آوری ضایعات بجای مانده در هنگام ساخت و ساز انواع سازه های ساختمانی و همچنین نخاله های پسمانده بعد از تخریب سازه های ساختمانی است.

به این کار حمل نخاله در تهران گویند.

گستره تحت پوشش

مصالح ساختمانی و نخاله های ساختمانی به صورت 24 ساعته جمع آوری و حمل از سراسر شهر تهران صورت می پذیرد.

دسته بندی نخاله ها

جدا سازی نخاله های ساختمانی را تفکیک از مبدا مصالح ساختمانی گویند

تفکیک از مبدا

تفکیک از مبدا به معنای جدا سازی انواع نخاله های ساختمانی در محل تولید است.

بهترین راه تفکیک و انباشت موقت ضایعات هم سان است. برای مثال می تواند ضایعات آهن را در محل ایمن و با رعایت نکات ایمنی به صورت موقتی انباشته کنید.

شماره تماس نخاله بر خاور در تهران

ایمنی در انباشت ضایعات

ضایعات چوب نیز به همین صورت می توانند به صورت مجزا انباشته شوند.

توصیه می شود انواع ضایعات در زمان انباشت موقت از گرم، رطوبت و حرارت زیاد دور نگه داشته شوند.

برخی ضایعات می توانند برنده و خطرناک باشند

مانند فلزات تیز یا خرده شیشه.

در هنگام دفع زباله های نوک تیز یا انباشت این قبیل نخاله ها حتما از پیام های هشداری در جوار آنها استفاده کنید در صورت امکان شیشه ها را با گونی پوشانده و درون چند پلاستیک مقاوم قرار دهید.

پس از تفکیک و انباشت موقت نخاله ها برای انتقال آن به مراکز بازیافت باید با متخصصین حمل نخاله تماس بگیرید.

جمع آوری و حمل نخاله در تهران

تماس با خاور حمل نخاله در تهران

در اینجا می خواهیم بهترین خاور مخصوص حمل نخاله در شهر تهران را به شما معرفی کنیم.

شماره تماس نخاله بر خاور در تهران

آقای اسد زاده با تجربه فراوان در حمل نخاله بهترین گزینه پیشنهادی برای شما هستند.

برای هماهنگی های لازم کافی است با شماره همراه : 09014646372

تماس بگیرید.