آیا دفع نخاله های ساختمانی و عدم بازیافت آن نگران کننده باشد؟

اهمیت بازیافت پسماندهای عمرانی

 

یکی از مهمترین مسائلی که بایستی در امر بازیافت به آن پرداخته شود مسأله اقتصادی بودن بازیافت مصالح می باشد.

صرفه جویی، استفاده مجدد از منابع تجدیدناپذیر، حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی خاک، کاهش نیاز به زمین جهت دفع، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع بازیافت برخی از مزایای بازیافت پسماندهای ساختمانی می باشد.

16 درصد ضایعات دفن شده حاصل از فعالیتهای ساختمانی و تخریب می باشد و این کار باعث از بین رفتن منابع طبیعی و افزایش هزینه های پروژه می گردد.

کنترل ضایعات یکی از راههای مهم کاهش، استفاده مجدد و بازیافت وجود دارد که برای رسیدن به آنها باید از یک سری مهارت ها بهره گرفت.

 

 

 

آیا دفع نخاله های ساختمانی و عدم بازیافت آن نگران کننده باشد؟

 

مسلما تخلیه خاک و حمل نخاله ساختمانی در معابر و گذرگاه ها باعث به وجود آمدن آلودگی های دیداری و مناظری زشت می شود و مارا از لذت داشتن یک طبیعت پاک محروم میسازد.

از طرفی تخلیه خاک و نخاله در حاشیه راه ها، جاده ها و بزرگراه ها ضمن آلودگی محیط زیست باعث سد معبر و به طبع آن باعث به وجود آمدن خسارات جانبی و مالی به شهروندان می شود.

 

 

 

 

اطلاعات کلی در خصوص پسماندهای عمرانی

 

 انجام پروژه های ساختری که منجر به کنترل ضایعات ساختمانی و دفع زباله ها می شوند، مدیریت و سازماندهی پسماند نامیده می شوند.

برای تجربه شیرین و کم هزینه برای جا به جای نخاله و مدیریت آن در  تهران به وبسایت ما یا نخاله های ساختمانی باران مراجعه کنید.

 

عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی و آسیب به محیط زیست