جایگاه بازیافت زباله در ایران

جایگاه بازیافت زباله در ایران

ایران با تولید روزی ۵۰ هزار تن زباله تنها کمتر از ۱۰ درصد از این مواد بازیافت می‌شود. اما در بسیاری از کشور‌های صنعتی میزان بازیافت زباله صد در صد است.

 

تاریخچه بازیافت 

از مشکلات دیریتع انسان تولید زباله و آلوده شدن محیط زیست است که برای کاهش آلودگی و صرفه جویی در اقتصاد و انرژی مسئله بازیافت نقش مهمی دارد.

در کشورهای پیشرفته به دلیل تولید و مصرف بالای کالاها، بیشترین زباله‌ها تولید می‌شود اما زباله‌های تولید شده در چرخه بازیافت قرار خواهند گرفت.

بازیافت در ایران قدمتی طولانی دارد.

بازیافت تقریبا از چند هزار سال پیش آغاز شده است، در گذشته وسایل آهنی تولید می‌کردند و اگر آن وسیله می‌شکست یا دیگر قابل استفاده نبود، آن را ذوب می‌کردند و کالایی جدید می‌ساختند.

در جنگ جهانی اول و دوم مردم کشورهایی که درگیر جنگ بودند، کاغذ و فلز را جمع آوری می‌کردند تا به اقتصاد جنگ کمک کنند و هیچ چیزی هدر نرود.

در دهه 1970 میلادی، سطح آگاهی مردم نسبت به محیط زندگی و آلودگی‌های اطراف بیشتر شد و مراقبت از محیط زیست و دفن زباله روند جدیدی را پیش گرفتند.

 

در لرستان سالانه 100 هزار تن زباله پلاستیکی تولید می شود.
در ایران روزانه 2 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می شود واگر این میزان زباله بازیافت شود در سال 4 هزار و 200 میلیارد تومان در آمد نصیب کشور می شود